All Systems Operational
Allkort Operational
Allkort API Operational
Allkort Application Operational
Allkort Database Operational
Host Services Operational
Card Collaboration Operational
Cardivation Operational
Digital Receipts Operational
Dynamic PIN Operational
Bank Card Payments Operational
Swedbank Pay Operational
Communication Operational
VPN Operational
ISP - 3G Operational
ISP - 4G Operational
Integration Services Operational
Trailer Connect Operational
Third-party Components Operational
Jira Service Management Service Portal Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Förändringsstopp 7 juli - 13 augusti 2023
För att inte påverka driften under sommar och semesterperioder så gäller förändringsstopp i Card Network Solutions system och tjänster under perioden fredag den 7 juli till och med söndag den 13 augusti 2023.
Under förändringsstoppet kommer enbart viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter, eller ändringar med starka verksamhetsskäl att få dispens.

Förändringsstopp i applikations- och nätverksmiljö
Vi vill härmed uppmärksamma kunder och samarbetspartner om förändringsstoppet i vår applikations- och nätverksmiljö. Förändringsstoppet gäller utveckling och driftsättning av funktionalitet i CNS IT-miljö (IT-system, driftmiljöer, klientdatorer, programvaror och IT-tjänster). Har ni projekt, aktiviteter eller initiativ som kräver förändringsarbete och planering, hör av er till oss.

Change freeze from July 7th to August 13th, 2023
To avoid affecting operations during the summer and holiday period, a change freeze will be in effect for Card Network Solutions' systems and services from Friday, July 7th to Sunday, August 13th, 2023. Only important security updates and measures related to incidents, or changes with strong business reasons, will be allowed during the change freeze.

Change freeze in the application and network environment
We want to inform our customers and partners about the change freeze in our application and network environment. The change freeze applies to the development and deployment of functionality in CNS IT environment (IT systems, operating environments, client computers, software, and IT services). If you have projects, activities, or initiatives that require change work and planning, please contact us.

Posted on Apr 05, 2023 - 17:10 CEST
Past Incidents
May 31, 2023

No incidents reported today.

May 30, 2023

No incidents reported.

May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023

No incidents reported.

May 27, 2023

No incidents reported.

May 26, 2023

No incidents reported.

May 25, 2023

No incidents reported.

May 24, 2023
Resolved - Vi har nu fått information att det problem som påverkat banktransaktioner för vissa terminaler ska vara åtgärdat och att efterarbete för att rätta eventuella felaktigheter påbörjats. Vi beklagar hur detta påverkat transaktioner i Allkort och vi tackar för ert tålamod i samband felet.

Sprid informationen
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.

May 24, 15:40 CEST
Identified - Våra utvecklare har lokaliserat felet, och man jobbar nu med att skapa en rättning för att snarast åtgärda problemet.

Sprid informationen
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.

May 24, 15:20 CEST
Investigating - Just nu är det problem med banktransaktioner för vissa terminaler kopplade mot Allkort.

Våra utvecklare samt terminaltillverkare jobbar på att lokalisera felet, men i nuläget kan vi inte ge någon tidsuppskattning på när problemet ska kunna vara löst.

Sprid informationen
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.

Vänlig hälsning / Kind Regards
Card Network Solutions Europe AB
phone: +46 11 18 77 77
email: support@cardnetworksolutions.com
web: http://www.cardnetworksolutions.com
visit: Korsgatan 2 Hus A, Norrköping

May 24, 15:16 CEST
May 23, 2023

No incidents reported.

May 22, 2023

No incidents reported.

May 21, 2023

No incidents reported.

May 20, 2023

No incidents reported.

May 19, 2023

No incidents reported.

May 18, 2023

No incidents reported.

May 17, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 17, 15:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 17, 10:00 CEST
Scheduled - Information från Swedbank gällande planerat servicearbete (se nedan) av PPL system.

Sprid informationen
Sprid gärna denna informationen inom er organisation. Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss, antingen via support@cnse.se eller telefon 011-18 77 77.

Vänlig hälsning / Kind Regards
Card Network Solutions Europe AB
phone: +46 11 18 77 77
email: support@cardnetworksolutions.com
web: http://www.cardnetworksolutions.com
visit: Korsgatan 2 Hus A, Norrköping


Skickat: den 16 maj 2023 09:49
Till: CNS Support
Ämne: Information om servicearbete på PPL den 17/5

Hej,
Vill bara meddela er att imorgon den 17/5 kommer vi att utföra servicearbeten på PPL systemet mellan klockan 10–15. Mellan klockan 10–15 kommer PPL systemet att vara nedkopplat under vissa tider, och kommer då inte att kunna svara inkommande terminaler.
Vi jobbar på att det skall bli minimalt med nertid på PPL systemet.

May 16, 14:25 CEST