All Systems Operational
Allkort Operational
Allkort API Operational
Allkort Application Operational
Allkort Database Operational
Host Services Operational
Card Collaboration Operational
Bank Card Payments Operational
Swedbank Pay Operational
Communication Operational
VPN Operational
ISP - 3G Operational
ISP - 4G Operational
Integration Services Operational
Trailer Connect Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Feb 6, 2023

No incidents reported today.

Feb 5, 2023

No incidents reported.

Feb 4, 2023

No incidents reported.

Feb 3, 2023

No incidents reported.

Feb 2, 2023

No incidents reported.

Feb 1, 2023

No incidents reported.

Jan 31, 2023

No incidents reported.

Jan 30, 2023

No incidents reported.

Jan 29, 2023

No incidents reported.

Jan 28, 2023

No incidents reported.

Jan 27, 2023

No incidents reported.

Jan 26, 2023

No incidents reported.

Jan 25, 2023
Resolved - Microsoft har nu återställt en nätverksändring och berättar att kopplingen börjar återhämta sig i Azures regioner men det kan fortfarande uppstå störningar. Transaktioner börjar dyka upp i Allkort igen men vissa anläggningar kan fortfarande ha problem.

Microsoft has now rolled back a network change and says that the connection is starting to recover in azure regions but it can still appear disturbances. Transactions are starting to appear in Allkort again but some facilities might still have problems.

Jan 25, 11:23 CET
Identified - Vi har identifierat problemet med Allkort. Det är just nu driftstörningar i Azure och /eller Telia som mest troligt är orsaken till problemet med Allkort. Vi kommer fortsätta monitorera och uppdaterar när vi har verifierat full funktion.

We have identified the problem with Allkort. There are at the moment disturbances in Azure and/or Telia that causes the issue with Allkort. We'll keep monitoring and update when we have verified full function.

Jan 25, 09:14 CET
Investigating - Vi har uppmärksammat problem i Allkort. Under en kort tid hade vi inga tankningar som kom in och våra användare i applikationen blev utslängda. Vi ser återigen tankningar i systemet men upplever fortfarande störningar i kommunikationen. Vi arbetar med att identifiera felet.

We currently have disturbance in Allkort. We are currently working on finding the root couse

Jan 25, 08:53 CET
Jan 24, 2023

No incidents reported.

Jan 23, 2023

No incidents reported.